Nieuws

  • Volg ons op:

Kleuters en de motoriek

Date: maart 15, 2015 Author: Steffanie Categories: Nieuws

Er is niet veel voor nodig om kleuters aan te zetten tot beweging. Kleuters bewegen namelijk veel en graag.
Gelukkig maar, want bewegen is belangrijk. Niet alleen voor het behoud van een gezond gewicht of voor
het opdoen van sociale vaardigheden, maar ook voor de aanleg van een belangrijk fundament voor de totale
ontwikkeling. Bewegen stelt jonge kinderen namelijk in staat de wereld om hen heen waar te nemen. En dat
doet het kind – al bewegend – met al zijn zintuigen. De zintuiglijke waarneming en het bewegen raken
op den duur zodanig op elkaar afgestemd, dat een (jong, gezond) kind (al spelend en bewegend) belangrijke
ervaringen opdoet en bijbehorende informatie opneemt. Deze ervaringen en informatie vormen de
basis van de kennis die een kind (ook later nog) verwerft. Beweging legt dus de basis voor een (gezonde)
totale ontwikkeling.

Motorische ontwikkeling
De  spieren en botten van een kind worden steeds sterker, waardoor ze meer kracht  hebben om activiteiten uit te voeren. Tijdens de kleutertijd  verbetert het ook evenwicht en de coördinatie van het kind, waardoor de  motoriek met sprongen vooruitgaat. In slechts een paar jaar tijd  verandert het kind van een volledig afhankelijke baby, naar een actieve en ondernemende kleuter. In de  kleutertijd zijn kinderen zeer actief, ze  zijn altijd druk in beweging en oefenen daarbij hun (nieuwe) motorische  vaardigheden.

Grove motoriek
In de kleutertijd leren de kinderen zelfs al fietsen, klimmen en  gericht gooien met een bal. De belangrijkste stappen binnen de grove motoriek  staan in het schema hieronder:

4 jaar –    spontaan stoppen en starten met   rennen

–    springen:   60-85     centimeter

–    trap aflopen met hulp (voeten worden afwisselend   gebruikt)

–    vijfmaal   hinkelen op één been

5 jaar –    spontaan starten, stoppen en   draaien tijdens het rennen

–      springen met aanloop: 70-90 centimeter

–    zelfstandig een trap aflopen

–    5 meter    hinkelen